კორპორატიული კლიენტებისათვის შემუშავებულია კომპიუტერული მომსახურების სრული სპექტრი  და  ჩვენი კომპანია იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს:

 • კომპიუტერების არსებული მდგომარეობის, პროგრამული უზრუნველყოფისა და ქსელის პირველადი კვალიფიციური აუდიტორული შემოწმება, სუსტი წერტილებისა და შეუსაბამობების გამოვლენა.
 • ქსელის არქიტექურის შემუშავება და სტანდარტებში მოყვანა
 • შემუშავებული სქემის დანერგვა
 • დამკვეთის ლოკალური ქსელის მისამართების, მარშრუტიზაციის და აუტენთიფიკაციის სწორი განაწილება და გამართვა
 • ანტივირუსული დაცვის სისტემის ორგანიზება.

დამკვეთის ტერიტორიაზე ინტერნეტ წვდომის არსებობის პირობებში უზრუნველყოს:

 • ანტივირუსული ბაზის განახლების პროცესი
 • ელექტრონული საფოსტო ყუთების გამართვა „მეილ კლიენტეზე"
 • „დამკვეთი"-ს მიერ მინიჭებული უფლებების და წესების ფარგლებში თანამშრომელთა ინტერნეტ ქსელთან მიერთების უზრუნველყოფა
 • „დამკვეთის" მოთხოვნის შემთხვევაში ინტერნეტში არასანქცირებული წვდომის დაცვის სისტემების ორგანიზება  - დაკონფიგურირება (Firewall)
 • Windows ან Unix ოპერაციული სისტემების დაყენება/გადაყენება „დამკვეთი"-ს კუთვნილებაში არსებულ კომპიუტერებზე. (იმ შემთხვევაში თუ ოპერაციული სისტემა მოითხოვს ლიცენზირებას, ლიცენზიის კოდების მიწოდებაზე პასუხისმგებელია „დამკვეთი" , რასაც უზრუნველყოფს საკუთარი სახსრებით).
 • „დამკვეთთან" შეთანხმებული და მის მიერ მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენება/გადაყენება და გამართვა.
 • „დამკვეთი" -ს კუთვნილებაში და მის მიერ მოწოდებულ მოწყობილობათა "დრაივერები" - ს დაყენება.
 • „დამკვეთი" -სათვის „შემსრულებელი" -ს კუთვნილ სერვერზე დოკუმენტაციის სარეზერვო ასლისათვის 5 გბ სივრცის გამოყოფა ონლაინ რეზერვირებისათვის.

შეასრულოს გეგმიური სამუშაოები თვეში ერთხელ:

 • შეამოწმოს ქსელის გამართული მუშაობა
 • განაახლოს დრაივერები საჭიროებისამებრ
 • განაახლოს ანტვირუსული ბაზა
 • „დამკვეთი" -ს მოთხოვნით დააყენოს კომპიუტერებზე საზოგადოდ მიღებული სხვადახვა ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა.
 • შეამოწმოს სერვერზე დოკუმენტაციის სარეზერვო ასლის დაცულობა. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი კომპიუტერული მომსახურებებისა, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას უზრუნველვყოთ 
„დამკვეთი" - ს კომპიუტერებზე პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართავობის აღმოფხვრა, ვერსიების განახლება, ვირუსებისაგან გაწმენდა და  სხვა აუცილებელი სამუშაოები და დახმარება ონლაინ რეჟიმში სმარტკო -ს სატელეფონო სერვის ცენტრის მეშვეობით სატელეფონო ნომერზე 2 43 00 44  ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
10.00 - 19.00 საათებში, ხოლო შაბათ დღეს 10.00 -16.00 მდე.  ისეთი ტიპის კომპიუტერული და პროგრამული პრობლემის აღმოჩენისას, რომლის აღმოფხვრასაც ვერ უზრუნველყოფს სატელეფონო სერვის ცენტრი, ჩვენი კომპენტენტური სპეციალისტების ჯგუფი გამოვა "დამკვეთი" -ს ტერიტორიაზე.

მომსახურების საორიენტაციო ფასები შემდეგია:

 • 1-5 კომპიუტერი/მოწყობილობა  - 150 ლარი
 • 6-10 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 200 ლარი
 • 11-15 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 350 ლარი
 • 16-20 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 500 ლარი
 • 21-25 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 700 ლარი
 • 26-30 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 900 ლარი
 • 31-35 კომპიუტერი/მოწყობილობა - 1000 ლარიამასთან ჩვენი კომპანია არ უზრუნველყოფს :

 • კომპიუტერული ტექნიკის მოწყობილობებისა და ნაწილების მიწოდება/შეცვლა, ასევე აქსესუარების მიწოდება და გამოცვლას. მოწყობილობათა ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში, კომპიუტერის შემოწმება დაზიანების საგანზე ხდება უფასოდ კომპანიის პარტნიორ სერვის ცენტრში. ნაწილის შეცვლაზე და უშუალოდ ნაწილზე იმოქმედებს სპეცალური ფასდაკლება.   დაზიანებული მოწყობილობის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს „დამკვეთი"
 • სპეციფიური საბუღალტრო, ფინანსური , არქიტექტურული და სხვა პროგრამების (მაგ: ორისი, ინფო ბუღალტერია და ა.შ) მომსახურება - გამართვას
 • არალიცენზირებული პრიგრამების ინსტალაცია/მომსახურებას . გამონაკლისს შეადგენს სადემონსტრაციო ვერსიები (Trial Version) რომელთა შემდგომ ლიცენზირებას უზრუნველყოფს „დამკვეთი" საკუთარი სახსრებით.